Get Adobe Flash player

Akademia 18-11-2023

Akademia 2023 | hdk.wilamowice.pl

W dniu 18 listopada 2023 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce odbyła się uroczysta akademia Miejsko Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach. Na wstępie prezes klubu Tomasz Schneider przywitał Honorowych Krwiodawców oraz zaproszonych gości w osobach: Pan Ogrocki Bogdan - Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Pan Kamiński Andrzej – wicestarosta bielski, Pan Trela Marian – burmistrz Gminy Wilamowice, Pan Michał Szafrański - dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Pani Gabriela Gorol - Kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Oddział Rejonowy w Bielsku-Białej, Pani Gajda Anna – Skarbnik Gminy Wilamowice,

Pan Rozner Marian – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach, Pan Nycz Stanisław – przewodniczący Zarządu Rady Osiedla w Wilamowicach, Pani Nycz Beata – sołtys Sołectwa Hecznarowice Pan Dziubek Henryk – sołtys Sołectwa Zasole Bielańskie, Pani Małgorzata Sznajder – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowicach, Pani Justyna Majerska-Sznajder – prezes Stowarzyszenia Wilamowianie, Pan Taratuta Dariusz – Członek Zarządu Ochtoniczej Straży Pożarnej w Wilamowicach, Pan Jerzy Kućmierczyk – Firma PLASTECHNOBUD. Po przywitaniu zaproszonych gości prezes klubu przedstawił osiągnięcia Klubu w roku 2023. Były to akcje oddawania krwi, udział w uroczystościach państwowych i kościelnych w naszej miescowości. Zbiórki datków do puszek na potrzeby PCK. Pomoc w przygotowanie takich imprez dla mieszkańców gminy Wilamowice jak „Wilamowskie Śmiergusty”,”Pożegnanie Lata” oraz „Jarmark BożoNarodzeniowy” oraz pomoc w organizowaniu Lotnej Premi, gdzie miasto Wilamowice staneło w szranki konkursu o tytuł „Najpiękniejszego Miasta 80 Tour de Pologne”. Akademia była także okacją do wręczenia odznaczeń Honorowym Krwiodawcom. Pan Bogdan Ogrocki wręczył odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia dla Wróbel Anna, Biba Bożena, Tlałka Jakub, Markiel Arkadiusz, Nowak Marcin, Kuczmierczyk Paulina, Nycz Kazimierz oraz Honorowy Dawca Krwi I stopnia dla Chmiel Łukasz, Moś Piotr, Achinger Dariusz, Chwierut Marta, Dudziak Marek.

Wyróżnienie „Kryształowe Serce” za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał Bartłomiej Caputa.

Medale okolicznościowe 65-lecia HDK PCK za bezinteresowne wspieranie działalności w ramach rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK. Wręczył Bogdan Ogrocki i Michał Szfraniec dla sponsorów oraz osób wspierających działalność klubu HDK w Wilamowicach. Są to Urząd Gminy Wilamowice, Zarząd Rady Osiedla Wilamowice, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej,Rada Sołecka Zasole Bielańskie, Rada Sołecka Hecznarowice, Rada Sołecka Pisarzowice, Rada Sołecka Stara Wieś, Spółka „GE-ES KUPIEC” Wilamowice, ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, Małgorzata i Kazimierz Foks firma „ELMAR”, Stanisława i Franciszek Gandor firma „GAMIX”, Halina i Kazimierz Foks – firma „FOX FITTINGS”, Łukasz Chmiel – projektowanie i nadzór budownictwa, Ewa Kubik – restauracja „ROGOWA”, Ewa i Jerzy Kuczmierczyk – firma „PLASTECHNOBUD”, Grzegorz Krywult - Usługi Ciesielsko – Dekarskie, Wiesław Stalec – Firma LAK – MEX, Stolarskie Sakralne Jacek Markiel, Przesyłki Kurierskie ePaka Paweł Szałaśny, Bożena i Rafał Biba, Rafał i Marta Sztafińscy – firma SZTAFMET. Podziękowania dla krwiodawców i organizatorów skierowali również - Ogrocki Bogdan - Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Kamiński Andrzej – wicestarosta bielski, Trela Marian – burmistrz Gminy Wilamowice, Pan Michał Szafrański - dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Nycz Stanisław – przewodniczący Zarządu Rady Osiedla w Wilamowicach.