Get Adobe Flash player

Ostatnie treści

Leki dla krwodawców

Leki dla „Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi” lub „Zasłużonych Dawców Przeszczepu”

Jednym z przywilejów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jest możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami. Można je otrzymać bezpłatnie lub ze zniżką tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept. Na recepcie takiej w miejscu uprawnienia doktor wpisuje skrót „ZK” – zasłużony krwiodawca.

Art. 43.
1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowe-go Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
2. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1

Aby ułatwić odnajdowanie leków stworzono specjalne bazy danych i wyszukiwarki, które przyspieszają proces znajdowania odpowiedniego leku. Zapraszamy do skorzystania z następującej wyszukiwarki leków refundowanych. Przy wyszukiwaniu należy zaznaczyć dwie opcje: ubezpieczony oraz Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Na liście leków refundowanych znajdują się wyłącznie leki, które uzyskały stosowne pozwolenia. Warto więc zapytać się swojego lekarza czy na potrzebny nam lek lub jego zamiennik niema zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. W takim wypadku lekarz na recepcie wstawia oznaczenie „ZK” (Zasłużony Krwiodawca). Zasłużonym krwiodawcom przysługują leki bezpłatne znajdujące się na podstawowej liście oraz medykamenty znajdujące się na liście uzupełniającej do wysokości limitu finansowania.

Jak widać z przytoczonego wyżej przepisu prawnego wynika, że w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustalono również wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów. W wykazie tym znajduje się 14 preparatów. Listę produktów prezentuje poniższa grafika.

leki dla dawców krwi

Nazwa handlowa Wytwórca Cena det. Dopłata NFZ Wysokość dopłaty przez pacjenta
Acidum folicum Hasco 5 mg PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., POLSKA
Acidum folicum Hasco 15 mg PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., POLSKA
Acidum folicum Polfarmex 5 mg POLFARMEX S.A., POLSKA
Acidum folicum Polfarmex 15 mg POLFARMEX S.A., POLSKA
Acidum folicum Richter 5 mg GRODZISKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SP. Z O.O., POLSKA 1,93 0,98 0,95
Acidum folicum Richter 15 mg GRODZISKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SP. Z O.O., POLSKA 2,94 2,94 0,00
Folacid 5 mg PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE „SYNTEZA” SP.Z O.O, POLSKA 1,93 0,98 0,95
Folacid 15 mg PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE „SYNTEZA” SP.Z O.O, POLSKA 2,95 2,94 0,01
Ascofer CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA, POLSKA
Ferro-Gradumet ABBOTT LABORATORIES LTD., WIELKA BRYTANIA, TEOFARMA S.R.L., WŁOCHY
Hemofer-Prolongatum GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A., POLSKA
Vitaminum B compositum WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A., POLSKA
Vitaminum B compositum Teva
Vitaminum B compositum Polfarmex POLFARMEX SP. Z O.O., POLSKA

Przypominamy, że Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi jest:

  • kobieta, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
  • mężczyzna, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

Podstawy prawne:

Archiwum: