Get Adobe Flash player

Jak oddać Krew

Oddawanie krwi krok po kroku

Jeśli podjąłeś decyzję o oddaniu krwi, pomożemy Ci przygotować się do tego wydarzenia. 
Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:

 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki)

 • być wyspanym, wypoczętym

 • spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem)

 • w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego takie jak: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka i ciasta kremowe.

 • ograniczyć palenie papierosów

 • Być zdrowy, nie może posiadać objawów przeziębienia  (np. katar, kaszel, opryszczka)

 • Nie pić alkoholu, również  w dniu poprzedzającym oddanie krwi !!!

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:

 • dowód osobisty,

 • legitymację studencką,

 • prawo jazdy,

 • paszport,

 • dawca wielokrotny - również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Dopuszczalne jest również przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i dodatkowo np. wydanego przez upoważnioną instytucję zaświadczenia odnośnie numeru PESEL.

Osoby wykonujące takie zawody jak:

- pilot,

- maszynista,

- kierowca autobusu,

- operator dźwigu,

oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie

mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: jednorazowe oddanie 450 ml krwi nazywamy donacją i taką nazwą będziemy się odtąd posługiwać. 

A teraz po kolei: 

1. Trzeba zarejestrować się w najbliższym punkcie pobierania krwi. W tym celu musisz mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna lub studencka). Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są Twoje dane osobowe, PESEL i numer donacji, któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z Twoją krwią, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości. Pamiętaj: krwiodawstwo zapewnia pełną ochronę danych osobowych dawcy łącznie z wynikami wszystkich wykonywanych badań. 

2. Otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz, w którym trzeba sumiennie odpowiedzieć na szereg zasadniczych pytań. Nie należy bagatelizować żadnego z nich np. dotyczącego przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi, czy środków uspakajających.

Pamiętaj: lek, który pomaga Tobie - dawcy, może zaszkodzić biorcy Twojej krwi!

 • Mając na względzie dobro biorcy Twojej krwi, należy dokładnie przypomnieć sobie wszystkie schorzenia, nawet te przebyte w odległej przeszłości. Dotyczy to w szczególności żółtaczki zakaźnej.
 • W kwestionariuszu znajduje się m.in. pytanie dotyczące ponad 6 miesięcznego pobytu w Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii w latach 1980 do 1996. Jest to pytanie nie dla wszystkich zrozumiałe. Otóż, w wyżej wymienionym okresie występowała na tych terenach choroba „szalonych krów”, a spożywanie wołowiny przez osoby tam przebywające mogło stanowić potencjalne źródło zakażenia.
 • Zdarzają się sytuacje, w których nagle potrzebna jest krew dla członka Twojej rodziny lub osoby zaprzyjaźnionej. Krew danej grupy jest chwilowo nieosiągalna, stąd apel do rodziny chorego i osób mu bliskich. Wówczas zdarza się, że pragnienie oddania krwi jest tak silne, że celowo „zapominamy” napisać prawdę o stanie naszego zdrowia. Jest to bardzo niebezpieczne, a choremu zamiast pomóc, można zaszkodzić.

3. Pielęgniarka pobierze próbki Twojej krwi, w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych.

 • Jeśli oddajesz krew po raz pierwszy, badania będą obejmować:
  • grupę krwi,
 • hemoglobinę / morfologię krwi (rodzaj badania zależy od lokalnych zwyczajów).

 Badanie

 • Jeśli systematycznie oddajesz krew, badany będzie tylko poziom Twojej hemoglobiny (wówczaspróbka krwi może być pobierana nie z żyły, ale z palca) lub morfologia krwi, gdyż raz w roku każdemu dawcy wielokrotnemu należy oznaczyć pełną morfologię krwi.

4. Teraz czeka Cię spotkanie z lekarzem, który dysponuje już wynikami badań wstępnych, ma dodyspozycji wypełniony przez Ciebie kwestionariusz dawcy i przeprowadzi z Tobą wywiad na temat stanu Twojego zdrowia. Z nim należy podzielić się wszelkimi wątpliwościami, jakie mogą się pojawić w trakcie wypełniania kwestionariusza. Lekarz ostatecznie zdecyduje o tym, czy możesz oddać krew czy nie. 

5. Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nie obarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w

trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku.Samo pobieranie krwi trwa około 10 minut, ale łączny pobyt w miejscu pobierania krwi od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi może trwać nawet ok. 1 godziny, a w przypadku osób oddających osocze metodą plazmaferezy automatycznej i dawców płytek krwi - około 2 godzin a nawet dłużej. 

6. Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka. Badania te obejmują:

 • test kiłowy,
 • antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.

7. Po oddaniu krwi otrzymasz:

 • posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (może to być np. 8 tabliczek czekolady),
 • zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi,
 • legitymację Honorowego Dawcy Krwi (w niektórych miejscach legitymacja wydawana jest dopiero podczas kolejnej donacji).

Pamiętaj: osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi. 

8. Po kilku dniach możesz się zgłosić do rejestracji po odbiór wyników bezpłatnie wykonanych badań:

 • grupy krwi (w niektórych miejscach wynik ten może mieć postać karty identyfikacyjnej grupy krwi), hemoglobiny lub morfologii,
 • testu kiłowego,
 • na obecność antygenu HBs, DNA-HBV, przeciwciał anty-HCV, RNA HCV przeciwciał anty-HIV oraz RNA HIV.