Get Adobe Flash player

Obchody 35-lecia HDK

     W dniu 14 listopada 2015 na sali w Restauracji „ROGOWA” w Wilamowicach odbyło się coroczne spotkanie Miejsko – Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Wilamowicach z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa a w tym roku w sposób szczególny w 35 rocznicę powstania MGK HDK w Wilamowicach.

Na tą uroczystość przybyli krwiodawcy ich rodziny oraz zaproszeni goście i sponsorzy klubu.

- Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach –

  Adam Przywara.

- Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej –  Bogdan Ogrocki

- Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej –  Marek Mielnik

- zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiolecznictwa w Katowicach – Henryk Świerczyński

- Kierownik stacji krwiodawstwa w Bielsku- Białej – Gabriela Gorol

- Sekretarz Miasta i Gminy Wilamowice – Andrzej Kołtun

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach – Stanisław Nycz   

- Radny Powiatu Bielskiego – Jerzy Kubik

- Członk Zarządu Powiatu Bielskiego – Stanisław Pięta

- Radny Gminy Wilamowice – Marian Rozner

- Dyrektor Domu Kultury w Wilamowicach – Aleksander Nowak

- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach – Tomasz Królicki

- Sołtys Starej Wsi – Edyta Nycz

- Sołtys Zasola Bielańskiego – Tadeusz Dziubek

- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Małgorzata Sznajder 

- Małgorzata i Kazimierz Foks – Firma „ELMAR”

- Stanisława i Franciszk Gandor – firma „GAMIX”

- Karina i Łukasz Chmiel – projektowanie i nadzór budownictwa

- Danuta i Wiesław Zborowski – Zakład Usług Remontowych Wielobranżowych.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości Prezes Klubu zdał relację z działalności oraz historii Klubu.

W 1980 roku 22 lutego z inicjatywy kilkunastu krwiodawców i doktora Antoniego Cichy został utworzony Miejsko Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi, który na stałe wpisał się w historię gminy Wilamowice. Krwiodawcy, którzy oddawali wcześniej krew w Oświęcimiu, Bielsku, Pszczynie postanowili utworzyć klub na swoim terenie. Początki były trudne, klub liczył około 35 osób, ale rozwijał się w szybkim tempie. Zaczęto organizować akcję wyjazdowe oddawania krwi w ośrodku zdrowia w Wilamowicach, który był pierwszą siedzibą klubu.

Obecnie dzięki życzliwości władz gminy, szczególne podziękowania dla pana burmistrza na siedzibę klubu otrzymaliśmy pomieszczenie w budynku Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

      W ciągu całego okresu działalności przez klub przewinęło się około 800 krwiodawców. Akcje prowadził i obsługiwał punkt krwiodawstwa w Oświęcimiu, a od 1999 r. po reorganizacji województw i utworzenia powiatów akcje prowadzi stacja krwiodawstwa w Bielsku-Białej jako placówka RCKiK w Katowicach. Czynnych krwiodawców jest około 90 osób w tym 35 kobiet. Coraz więcej ludzi młodych oddaje krew. Cieszy, że przybywa nowych krwiodawców w tym roku 18 krwiodawców w tym 5 kobiet.

     Przez cały okres działalności przeprowadziliśmy w klubie 140 akcji oddawania krwi, które były przeprowadzone w ośrodku zdrowia, w ambulansie na rynku i przed kościołem, a obecnie w sali OSP Wilamowice. Akcje organizujemy 4 razy w roku. W okresie 35 lat członkowie klubu oddali około 4200 litrów krwi.

     Klub jak i jego członkowie posiada wiele dyplomów, wyróżnień, odznaczeń państwowych i odznaczeń Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub jest odznaczony zbiorową odznaką ZHDK I, II i III-go stopnia za wieloletnią działalność, oraz wyróżniony dyplomami Zarządu Głównego i Zarządu Okręgowego PCK. O zaangażowaniu krwiodawców świadczy liczba Zasłużonych Dawców Krwi wszystkich trzech stopni, oraz posiadaczy odznaczeń państwowych i odznaczeń PCK. 

      Nadrzędnym celem działalności klubu jest pozyskiwanie jak największej liczby honorowych krwiodawców i honorowe oddawanie krwi dla ratowania życia i zdrowia. W klubie prowadzona jest kronika klubu oraz albumy ze zdjęciami z imprez i wydarzeń w klubie.

    Co roku na potrzeby PCK organizujemy zbiórkę uliczną do puszek.  Co roku w listopadzie na Dni Honorowego Dawcy Krwi organizujemy spotkania krwiodawców połączone z wręczeniem odznaczeń.

     Dobrze układa się współpraca z Zarządem Rejonowym PCK, Rejonową Radą HDK w Bielsku Białej. Przedstawiciel naszego klubu, każdy raz bierze udział w posiedzeniu Rejonowej Rady HDK.

      Podziękowanie kieruje także do księży z parafii naszej gminy za ogłaszanie akcji oddawania krwi. Słowa podziękowania kieruje na ręce księdza dziekana Michała Boguty, który także ogłasza i wspiera zbiórki uliczne do puszek, które organizujemy przy kościele.

     Dziękujemy również władzom Gminy Wilamowice za udostępnienie miejsca na swoich serwerach, dzięki czemu możemy wszystkich zainteresowanych zaprosić na naszą stronę internetową klubu. Dziękujemy również informatykom z Urzędu Gminy za okazaną pomoc panu Tomaszowi Smolarski i Marcinowi Foks.

    Słowa podziękowania kieruje do naszych darczyńców, którzy rozumieją i doceniają, czym jest krew dla człowieka i którzy wspierają nas w naszej działalności. Dlatego możemy w tak miłej atmosferze spotykać się na Dni Honorowego Krwiodawstwa a w tym roku także na 35-lecie klubu, są to:

 • Urząd Gminy Wilamowice
 • Zarząd Osiedla Wilamowice
 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 • Rada Sołecka Bielany Zasole
 • Rada Sołecka Hecznarowice
 • Rada Sołecka Pisarzowice
 • Rada Sołecka Stara Wieś
 • GS Wilamowice
 • Bank Spółdzielczy Wilamowice
 • Małgorzata i Kazimierz Foks firma „ELMAR”
 • Barbara i Tadeusz Foks – firma „ELSTER”
 • Stanisława i Franciszek Gandor firma „GAMIX”
 • Halina i Kazimierz Foks – firma „FITTINGS FOX”
 • Andrzej Drobisz firma „DROBISZ-TUR”
 • Danuta i Wiesław Zborowski –  „Zakład Usług Remontowych Wielobranżowych”
 • Natalia i Piotr Gabryś – firma „PIONEX”
 • Aneta i Marcin Gąsiorek – kancelaria prawna
 • Karina i Łukasz Chmiel  – Projektowanie i Nadzór Budownictwa
 • Ewa Kubik – restauracja „ROGOWA”
 • Władysław Franek – firma „WACAR”

 

Słowa uznania i podziękowania dla wszystkich koleżanek i kolegów z zespołów muzycznych, którzy uświetniają te nasze spotkania. Trzeba tu wspomnieć, że wszyscy od lat grają dla nas za darmo wspierając tym działalność klubu są to: Zespół MOMENT, Zespół WIWAT oraz Zespół TU i TERAZ.

 

      W imieniu zarządu i członków Miejsko-Gminnego Klubu HDK w Wilamowicach dziękujemy wszystkim za okazywaną nam pomoc i wsparcie w naszej działalności, jakim jest honorowe oddawanie krwi dla ratowania zdrowia i życia.

       My będziemy służyć ludziom, dając nadzieje, oddając honorowo krew.

 W imieniu własnym i zarządu klubu składam wszystkim krwiodawcom życzenia pomyślności i zdrowia, które krwiodawcom jest bardzo potrzebne. Wszystkim, którzy otrzymują odznaczenia składam serdeczne gratulacje z otrzymanych odznaczeń. Niech hasło „ Dajemy ludziom nadzieje” przyświeca nam w naszej działalności honorowym oddawaniu krwi dla wszystkich potrzebujących. „

Następnym punktem programu było wręczenie pamiątkowych upominków dla sponsorów. W tym roku upominki  otrzymali:  państwo Danuta i Wiesław Zborowski – Zakład Usług Remontowych - Wielobranżowych, państwo Stanisława i Franciszek Gandor – firma „GAMIX”, pan Andrzej Drobisz – firma „DROBISZ-TUR” O wręczenie zostali poproszeni  -Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej –  Bogdan Ogrocki,Dyrektor Biura Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku – Białej –  Marek Mielnik.

Wręczanie upominków i odznaczeń odbyło się w bardzo uroczystej atmosferze do wręczających dołączył Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach –  Adam Przywara.

Następne odznaczenia zostały wręczone dla: Zasłużony honorowy dawca krwi – 1-go stopnia.Jest to wyróżnienie dla dawcy krwi po oddaniu 15 litrów dla kobiet i 18 litrów dla mężczyzn: Marek Zieliński , Tomasz Schneider.

Zasłużony honorowy dawca krwi – 2-go stopnia. Jest to wyróżnienie dla dawcy krwi po oddaniu 10 litrów dla kobiet i 12 litrów dla mężczyzn: Michał Nalborczyk, Marek Markiel.

Zasłużony honorowy dawca krwi – 3-go stopnia. Jest to wyróżnienie dla dawcy krwi po oddaniu 5 litrów dla kobiet i 6 litrów dla mężczyzn: Wioletta Wierońska, Iwona Pawlusiak, Ewa Szymala, Zdzisława Kózka, Paweł Smolarski, Paweł Krywult, Robert Majerski, Krzysztof Bargieł, Ks. Dawid Szewczyk, Andrzej Perlik.

Z okazji 35-lecia Klubu zarząd postanowił przekazać upominki dla zasłużonych członków naszego klubu, którzy oddali, co najmniej 25 litrów krwi są to: Piotr Kwaśniewski , Florian Borys, Tadeusz Gąsiorek, Marek Lisewski, Stanisław Cieślak, Marek Szymala, Tadeusz Gacek, Zbigniew Balcarczyk, Stanisław Moś, Sławomir Gara, Grzegorz Sporysz, Andrzej Rozner, Kazimierz Gajda, Dariusz Buczek, Bartłomiej Caputa, Piotr Pudełko, Grzegorz Sznajder, Zygmunt Czulak i Dariusz Gajda.

      Po wręczeniu upominków i odznaczeń zaproszeni goście składali podziękowania i gratulacje za 35 lat działalności Klubu.