Get Adobe Flash player

Spotkanie honorowych dawców krwi w Dniu Chorego.

W dniu 11 lutego 2016 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Bielsku- Białej z okazji obchodów 24 Światowego Dnia Chorego zorganizowali spotkanie dla wszystkich honorowych dawców krwi . Odbyło się ono w budynku Kurii Bielsko-Żywieckiej. Rozpoczęło mszą św. w intencji wszystkich honorowych dawców krwi i ich rodzin pod przewodnictwem ks. Roberta Kasprowskiego, a następnie odbyło się wspólne spotkanie przy stole. Obecni byli m.in. reprezentanci Klubu HDK z Jasienicy wraz z pocztem sztandarowym, członkowie Klubów HDK PCK z Jaworza, Kobiernic, Wilamowic, Klubu HDK przy Nemak - Polnad, Klubu HDK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Bielsku-Białej, Klubu HDK PCK z Hałcnowa, Maltańskiej Służby Medycznej oraz pani dyrektor RCKiK w Bielsku-Białej Gabriela Gorol wraz z pracownikami. W dniu 11 lutego zainaugurowano także po raz kolejny akcję krwiodawstwa pod hasłem „ Podaruj Kroplę Miłości ”.

Światowy Dzień Choregoświęto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.