Get Adobe Flash player

Odznaki HDK i PCK

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 5/6 litrów przysługuje
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddała w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 10/12 litrów przysługuje
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za 15/18 litrów przysługuje
kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zostaje nadana zasłużonemu honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników oraz w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
zdjęcie odznaki
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
wzór odznaki
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
zdjęcie legitymacji
Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
wzór legitymacji

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

W związku z wprowadzeniem nowego wzoru wniosku o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przez Komisję do spraw opiniowania ww. wniosków powołaną Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki ,”Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz.15), Narodowe Centrum Krwi przedstawia dostępną wersję elektroniczną ww. wzór wniosku. Załączony wzór wniosku obowiązuje od 01 października 2010 roku.
Wniosek HDK-ZdZN dla St.HDK (pdf)
Wniosek HDK-ZdZN dla St.HDK (doc)
Wniosek HDK-ZdZN dla PCK (pdf)
Wniosek HDK-ZdZN dla PCK (doc)
Archiwum: Wniosek o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu (nieaktualna stara wersja)

Odznaka Honorowa PCK

Odznakę Honorową mogą otrzymać:
 1. osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami,
 2. jednostki PCK i zbiorowości społeczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności,
 3. inne osoby, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające jego działalność,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując czerwonokrzyskie ideały zasługują na szczególne uznanie ze strony PCK.
odznaka honorowa PCK 4 Odznaka honorowa PCK IV stopnia
Nadawana po co najmniej 3-letniej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu
odznaka honorowa PCK 3 Odznaka honorowa PCK III stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia
odznaka honorowa PCK 2 Odznaka honorowa PCK II stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia
odznaka honorowa PCK 1 Odznaka honorowa PCK I stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia
odznaki honorowe pck odznaki honorowe pck

Podstawa prawna: Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK zatwierdzony uchwałą nr 12/2010 z dn. 19.06.2010 r. Krajowej Rady Reprezentantów PCK
Archiwum: Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły zatwierdzony uchwałą nr 12/06 z dn. 25.06.2006 r. Krajowej Rady Reprezentantów PCK (nieaktualna stara wersja)

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża indywidualny
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża zbiorowy

Kryształowe Serce

kryształowe serce Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:
 • prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:
  - krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
  - pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 • w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Podstawa prawna: Zasady nadawania wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Pokrywanie kosztów wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Wniosek o nadanie wyróżnienia „Kryształowe Serce”

Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‚dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Brązowy Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Złoty Krzyż Zasługi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.