Get Adobe Flash player

Posumowanie Akcji 17-11-2016

Dnia 17 listopada 2016 roku odbyła się ostatnia akcja zbiórki krwi w tym roku.  Zarejestrowano do oddania krwi  36 krwiodawców, z czego 30 osób oddało  13 500 ml krwi pełnej. W tym roku dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej zostały zorganizowane 4 akcje zbiórek krwi. Łącznie krwiodawcy oddali 51 litrów 300 ml krwi pełnej. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność jakie okazujecie oddając krew. Każda kropla Waszej bezcennej krwi była źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebowali. To dzięki Wam wielu z nich powróciło do zdrowia.