Get Adobe Flash player

Postacie krwi

Postacie krwi

W lecznictwie krew stosowana jest przede wszystkim w postaci wypreparowanych składników krwi: Najczęściej stosowane składniki krwi:

  • Koncentrat Krwinek Czerwonych (KKCz) – 1 jednostka KKCz jest to składnik krwi uzyskany z 1 jednostki krwi pełnej po osunięciu z niej osocza
  • Osocze świeżo mrożone (FFP) – składnik ten stanowi osocze otrzymane albo metodą manualnej lub automatycznej plazmaferezy i zamrożone w czasie, który umożliwia utrzymanie funkcjonalnego stanu labilnych czynników krzepnięcia. Jedna jednostka FFP ma zazwyczaj objętość ok. 200 ml. W zależności od stosowanej metody preparatyki krwi pełnej.
  • Koncentrat Krwinek Płytkowych (KKP) – składnik ten stanowią krwinki płytkowe uzyskane albo metodą manualną lub automatycznej trombaferezy

Najczęściej stosowane produkty krwiopochodne:

  • Albuminy
  • Immunoglobuliny
  • Czynniki krzepnięcia