hdk.wilamowice.pl

Get Adobe Flash player

Akcja 17-02-2022

W dniu 17 luty przy budynku Ludowego Klubu Sportowego w Wilamowicach została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięło 30 osób, z tego krew oddało 22 osóby w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 9,900 ml krwi. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na akcję w dniu 19 maja 2022r.

Akcja 18-11-2021

Dnia 18 listopada 2021 roku odbyła się ostatnia akcja oddawania krwi w tym roku.  Zarejestrowano do oddania krwi  41 krwiodawców, z czego 37 osób oddało  16 650 ml krwi pełnej. W tym roku dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej zostały zorganizowane 4 akcje zbiórek krwi. Łącznie krwiodawcy oddali 54.450 ml krwi pełnej. Wszystkim Krwiodawcom serdecznie dziękujemy za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie i ofiarność jakie okazujecie oddając krew.

Oddaj krew 26-08-2021

W dniu 26 sierpnia na  terenie Klubu Sportowego LKS "Wilamowiczanka" została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięło 38 osób, z tego krew oddały 32 osóby w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 14,400 ml krwi. Była to trzecia akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub w tym roku. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na akcję w dniu 18 listopada 2021r.         

Akcja 16-05-2021

Na parkingu przy kościele parafialnym w Wilamowicach odbyła się druga w tym roku akcja oddawania krwi. Zgłosiło się 27 osób a krew oddały 23 osoby. Łącznie zebrano 10 350 ml krwi.

Akcja oddawania krwi 18-02-2021

W dniu 18 luty 2021 przy budynku Ludowego Klubu Sportowego w Wilamowicach została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięło 41 osób, z tego krew oddało 29 osób w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 13,050 ml krwi. Trzech dawców krew oddało po raz pierwszy. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na akcję w dniu 16 maja 2021r (niedziela na parkingu przy kościele parafialnym w Wilamowicach od godziny 8:30 - 12).. Bardzo serdecznie zapraszamy.

Wesołych i Spokojnych Świąt!

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i radości.Świąt dających odpoczynek, a także nadzieję na Nowy Rok, żeby był lepszy niż ten, który właśnie mija.Chciałbym życzyć Wam również dużo zdrowia. Tak aby pozwoliło ono na dalsze dzielenie się cząstką siebie z potrzebującymi.Wesołych i Spokojnych Świąt!

 

Akcja oddawania krwi.

W dniu 24 maja na parkingu przy Kościele Parafialnym Wilamowicach została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięło 40 osób, z tego krew oddało 35 osóby w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 15,750 ml krwi. Była to druga akcja krwiodawstwa organizowana przez Klub w tym roku.

Podsumowanie akcji oddawania krwi

W dniu 20 luty przy budynku Ludowego Klubu Sportowego w Wilamowicach została przeprowadzona Akcja Krwiodawstwa zorganizowana przez Gminny Klub HDK PCK w Wilamowicach. W akcji udział wzięło 28 osób, z tego krew oddało 27 osób w tym członkowie Klubu oraz osoby niezwiązane z Klubem. Zebrano łącznie 12,150 ml krwi. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na akcję w dniu 24 maja 2018r (niedziela na parkingu koło kościoła od godziny 8:30 - 11).

Strony